ตารางการแข่ง Neolution E-sport.AMD DOTA 2 Tournament November 2014

Round 1 21/11/2014
20:00
Round 2 22/11/2014
20:00
Round 3 23/11/2014
20:00
Round 4 24/11/2014
20:00
Round 5 25/11/2014
20:00
Round 6 26/11/2014
20:00
Round 7 27/11/2014
20:00
Round 8 28/11/2014
20:00