ตารางการแข่ง Neolution E-sport.AMD DOTA 2 Tournament December 2014

Round 1 19/12/2014
20:00
Round 2 20/12/2014
20:00
Round 3 21/12/2014
20:00
Round 4 22/12/2014
20:00
Round 5 23/12/2014
20:00
Round 6 24/12/2014
20:00
Round 7 25/12/2014
20:00
Round 8 26/12/2014
20:00