ตารางการแข่ง Neolution E-sport.AMD DOTA 2 Tournament January 2015

Round 1 23/01/2015
20:00
Round 2 24/01/2015
20:00
Round 3 25/01/2015
20:00
Round 4 26/01/2015
20:00
Round 5 27/01/2015
20:00
Round 6 28/01/2015
20:00
Round 7 29/01/2015
20:00
Round 8 30/01/2015
20:00