ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament March 2015

Round 1 20/03/2015
20:00
Round 2 21/03/2015
20:00
Round 3 22/03/2015
20:00
Round 4 23/03/2015
20:00
Round 5 24/03/2015
20:00
Round 6 25/03/2015
20:00
Round 7 26/03/2015
20:00