ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament April 2015

Round 1 24/04/2015
20:00
Round 2 25/04/2015
20:00
Round 3 26/04/2015
20:00
Round 4 27/04/2015
20:00
Round 5 28/04/2015
20:00
Round 6 29/04/2015
20:00
Round 7 30/04/2015
20:00