ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament Mar 2015

Round 1 22/05/2015
20:00
Round 2 23/05/2015
20:00
Round 3 24/05/2015
20:00
Round 4 25/05/2015
20:00
Round 5 26/05/2015
20:00
Round 6 27/05/2015
20:00