ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament June 2015

Round 1 19/06/2015
20:00
Round 2 20/06/2015
20:00
Round 3 21/06/2015
20:00
Round 4 22/06/2015
20:00
Round 5 23/06/2015
20:00
Round 6 24/06/2015
20:00
Round 7 25/06/2015
20:00