ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament July 2015

Round 1 24/07/2015
20:00
Round 2 25/07/2015
20:00
Round 3 26/07/2015
20:00
Round 4 27/07/2015
20:00
Round 5 28/07/2015
20:00
Round 6 29/07/2015
20:00
Round 7 30/07/2015
20:00