ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament August 2015

Round 1 28/08/2015
20:00
Round 2 29/08/2015
20:00
Round 3 30/08/2015
20:00
Round 4 31/08/2015
20:00
Round 5 01/09/2015
20:00
Round 6 02/09/2015
20:00
Round 7 03/09/2015
20:00
Round 8 04/09/2015
20:00