ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament September 2015

Round 1 25/09/2015
20:00
Round 2 26/09/2015
20:00
Round 3 27/09/2015
20:00
Round 4 28/09/2015
20:00
Round 5 29/09/2015
20:00
Round 6 30/09/2015
20:00
Round 7 01/10/2015
20:00