ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament November 2015

Round 1 13/11/2015
20:00
Round 2 14/11/2015
20:00
Round 3 15/11/2015
20:00
Round 4 16/11/2015
20:00
Round 5 17/11/2015
20:00
Round 6 18/11/2015
20:00