ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament December 2015

Round 1 18/12/2015
20:00
Round 2 19/12/2015
20:00
Round 3 20/12/2015
20:00
Round 4 21/12/2015
20:00
Round 5 22/12/2015
20:00
Round 6 23/12/2015
20:00