ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament January 2016

Round 1 22/01/2016
20:00
Round 2 23/01/2016
20:00
Round 3 24/01/2016
20:00
Round 4 25/01/2016
20:00
Round 5 26/01/2016
20:00
Round 6 27/01/2016
20:00