ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament February 2016

Round 1 19/02/2016
20:00
Round 2 20/02/2016
20:00
Round 3 21/02/2016
20:00
Round 4 22/02/2016
20:00
Round 5 23/02/2016
20:00
Round 6 24/02/2016
20:00