ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament March 2016

Round 1 25/03/2016
20:00
Round 2 26/03/2016
20:00
Round 3 27/03/2016
20:00
Round 4 28/03/2016
20:00
Round 5 29/03/2016
20:00
Round 6 30/03/2016
20:00
Round 7 31/03/2016
20:00