ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament May 2016

Round 1 20/05/2016
20:00
Round 2 21/05/2016
20:00
Round 3 22/05/2016
20:00
Round 4 23/05/2016
20:00
Round 5 24/05/2016
20:00
Round 6 25/05/2016
20:00