ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament June 2016

Round 1 17/06/2016
20:00
Round 2 18/06/2016
20:00
Round 3 19/06/2016
20:00
Round 4 20/06/2016
20:00
Round 5 21/06/2016
20:00