ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament July 2016

Round 1 22/07/2016
20:00
Round 2 23/07/2016
20:00
Round 3 24/07/2016
20:00
Round 4 25/07/2016
20:00
Round 5 26/07/2016
20:00