ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament October 2016

Round 1 21/10/2016
20:00
Round 2 22/10/2016
20:00
Round 3 23/10/2016
20:00
Round 4 24/10/2016
20:00
Round 5 25/10/2016
20:00