ตารางการแข่ง GURUGAMES Dota2 Tournament November 2016

Round 1 11/11/2016
20:00
Round 2 12/11/2016
20:00
Round 3 13/11/2016
20:00
Round 4 14/11/2016
20:00