วิธีแจ้งผลการแข่งขัน

1. ไปที่หน้าตารางการแข่งขัน แล้วคลิกที่คู่การแข่งของตัวเอง ดังภาพ


2. กดที่ แจ้งผลการแข่งขัน ดังภาพ


3. เลือกว่า แข่งชนะ หรือชนะบาย
4. ใส่ Link ภาพ

5. กด Submit เป็นอันเสร็จสิ้น